Rozpoczęcie roku szkolnego w SOSW

2 września 2019r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Giżycku odbył się uroczysty apel rozpoczynający rok szkolny 2019/2020. W uroczystości wzięli udział: Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski, dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych – Pani Małgorzata Czopińska oraz dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji – Pani Bożena Giedziuszewicz. Apel rozpoczęła Pani Katarzyna Rzeczycka, która w latach 2013-2019 pełniła funkcję dyrektora w SOSW. Podczas apelu nastąpiło uroczyste przekazanie symbolicznego klucza do szkoły dla Pani Justyny Matelak, pełniącej obowiązki dyrektora SOSW od sierpnia 2019 r. Pani Justyna przedstawiła Panią Edytę Augustyniak, która będzie w nowym roku szkolnym pełniła funkcję wicedyrektora.

 

Źródło informacji: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku