Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Policealnej

Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej uchwałą Nr XVIII.135.2020 Rady Powiatu z dnia 28 maja 2020 r. została włączona w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Rozpoczął się kolejny, począwszy od 1962 r., rok szkolny w budynku przy ul. Sikorskiego 3. Pod nowym kierownictwem i w nowej strukturze organizacyjnej kształcą się słuchacze kierunków: technik masażysta, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, technik usług kosmetycznych. Przed nimi pracowity czas poświęcony zdobywaniu wiedzy i umiejętności, zakończony egzaminem zawodowym. Powodzenia!