Rozpoczęcie roku szkolnego w ZSZ W Giżycku

1 września 2022r. w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku odbył się uroczysty apel rozpoczynający rok szkolny 2022/2023. W uroczystości m.in wziął udział: Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski. W przemówieniu witającym zebranych uczniów Starosta nawiązał m.in do sytuacji na Ukrainie, która uniemożliwia wielu szkołom normalne funkcjonowanie i poprosił o wsparcie uczniów z rodzin uchodźczych, którzy kontynuują swoją edukację w giżyckich szkołach.

fot. Starostwo Powiatowe w Giżycku
fot. Starostwo Powiatowe w Giżycku
fot. Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku