Rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej przy SOSW w Giżycku

W ramach projektu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Giżycku zostanie wybudowana sala gimnastyczna z pełnowymiarowym boiskiem do siatkówki, a także z zapleczem rehabilitacyjnym wraz z infrastrukturą (m.in. tereny zielone, dojścia i dojazdy, nawierzchnia z poliuretanu, ogrodzenie, mała architektura: 2 ławeczki, urządzenia siłowni zewnętrznej 5 szt). Proponowany układ zagospodarowania terenu pozostawia również teren przeznaczony do różnych aktywności dla dzieci.
Sala pełnić będzie głównie funkcje sportowo-rehabilitacyjne, ale także będzie miejscem różnych wydarzeń szkolnych. Funkcjonalnie oba budynki: istniejąca szkoła oraz hala sportowa będą stanowiły jedną całość. Rozbudowę zaprojektowano tak, by mogły korzystać z obiektu osoby niepełnosprawne.

tablica informacyjna - realizacja projektu Budowa sali gimnastycznej przy SOSW Giżycko