Rozpoczęła się Kwalifikacja Wojskowa 2023 w Powiecie Giżyckim

12 czerwca br. rozpoczęła się Kwalifikacja Wojskowa 2023 w Powiecie Giżyckim i potrwa do 29 czerwca 2023 r. W dniu dzisiejszym (13.06.br.) Powiatową Komisję Lekarską odwiedził Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski.

Miejscem pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Giżycku jest Internat Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku (ul. Smętka 7).

Przypominamy terminy stawiennictwa wezwanych:
Miasto Giżycko: 12-19.06.2023 r., godz. 7.45
Gmina Giżycko: 19-21.06.2023 r., godz. 7.45
Miasto i Gmina Ryn: 21-22.06.2023 r., godz. 7.45
Gmina Wydminy 22-23.06.2023 r., godz. 7.45
Gmina Kruklanki: 26.06.2023 r., godz. 7.45
Gmina Miłki: 27.06.2023 r., godz. 7.45
Kobiety: 28.06.2023 r., godz. 7.45
Dzień dodatkowy: 29.06.2023 r., godz. 7.45

Kto jest wezwany do kwalifikacji wojskowej:

  • mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat (w tym roku będą to więc wszyscy mężczyźni urodzeni w 2004 roku),
  • mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy do tej pory nie wzięli udziału w kwalifikacji wojskowej i w związku z tym nie posiadają orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • wszyscy, którzy w latach 2021-2022 zostali uznani za czasowo niezdolni do służby wojskowej, a termin ich „niezdolności” kończy się przed upływem terminu tegorocznej kwalifikacji – kwalifikacja przedłuży ich niezdolność lub podniesie kategorię z powodu poprawy stanu zdrowia,
  • wszyscy, którzy w latach 2021-2022 zostali uznani za czasowo niezdolni do służby wojskowej, a termin ich „niezdolności” kończy się po upływie terminu tegorocznej kwalifikacji – jeśli wystąpili z takim wnioskiem (jednym słowem wszyscy ci, którzy chcą odbyć służbę wojskową, a stan ich zdrowia na tyle się poprawił, że mogą się ubiegać o zmianę kategorii wojskowej),
  • kobiety urodzone w latach 1999-2004, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia wyższe lub naukę w szkołach policealnych na kierunkach przydatnych Siłom Zbrojnym RP, np. medycznych, weterynaryjnych, psychologicznych, ratownictwa medycznego,
  • wszyscy, którzy zainteresowani są służbą wojskową w wieku 18-60 lat.

Szczegółowe informacje w rozporządzeniu: https://bit.ly/3FO9KYY

Osoby objęte obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej otrzymują imienne wezwania od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). O miejscu i terminie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej informują także obwieszczenia:

http://www.powiatgizycki.pl/kwalifikacja-wojskowa-2023-r-od-12-czerwca-br/

Jeśli osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji nie otrzyma wezwania, powinna zgłosić się do Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w miejscu swojego pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

Zostałeś wezwany na kwalifikację wojskową? Pamiętaj, że masz obowiązek stawić się w określonym miejscu i czasie. To obowiązek obywatelski wynikający z przepisów prawa i Konstytucji RP.
Jeżeli z ważnych przyczyn nie możesz stawić się w wyznaczonym terminie, zawiadom o tym organ samorządowy, od którego otrzymałeś te wezwanie. W przeciwnym razie narażasz się na przymusowe doprowadzenie przez policję lub żandarmerię wojskową i karę grzywny.

 

Fot. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Giżycku