Rozpoczęła się Kwalifikacja Wojskowa 2024 w Powiecie Giżyckim

W dniu dzisiejszym (01.02.br.) rozpoczęła się Kwalifikacja Wojskowa 2024 w Powiecie Giżyckim i potrwa do 21 lutego 2024 r. Na rozpoczęciu pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej był Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski.

Miejscem pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Giżycku jest Internat Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku (ul. Smętka 7).

Przypominamy terminy stawiennictwa wezwanych:
Miasto Giżycko: 01-08.02.2024 r., godz. 7.45
Gmina Giżycko: 09-13.02.2024 r., godz. 7.45
Miasto i Gmina Ryn: 13-14.02.2024 r., godz. 7.45
Gmina Wydminy: 14-16.02.2024 r., godz. 7.45
Gmina Kruklanki: 16.02.2024 r., godz. 7.45
Gmina Miłki: 19.02.2024 r., godz. 7.45
Kobiety: 20.02.2024 r., godz. 7.45
Dzień dodatkowy: 21.02.2024 r., godz. 7.45

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1. mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
2. mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby, które w latach 2022 i 2023:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
6) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

 

Osoby objęte obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej otrzymują imienne wezwania od wójta lub burmistrza.
Jeśli osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji nie otrzyma wezwania, powinna zgłosić się do Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w miejscu swojego pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

 

Fot. Piotr Tomasz Suchta, Gizycko.info