Rozpoczęto planowanie rozwoju regionalnego do 2030r.

W dniu 07 stycznia 2019 r. w Lidzbarku Warmińskim odbyła się prezentacja projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Powiatu Giżyckiego. Omawiany dokument przedstawia cele i priorytety do osiągnięcia w kolejnym okresie finansowania i programowania polityk regionalnych wspartych środkami europejskimi. Konsultacje zapoczątkowane między innymi w województwie warmińsko-mazurskim odbędą się w każdym z województw. Każdy zainteresowany może do dnia 23 stycznia 2019 złożyć elektronicznie bądź pisemnie swoje uwagi czy sugestie do treści projektu Strategii na następujący adres:

Uwagi i wnioski można składać do 23 stycznia 2019 r.: 
– przy użyciu formularza (DOC 77 KB) na adres e-mail: polityka.regionalna@miir.gov.pl z dopiskiem „Konsultacje KSRR 2030” 
– na adres pocztowy: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4, Warszawa 00-926 Warszawa z dopiskiem „Konsultacje KSRR 2030”

          W spotkaniu z przedstawicielami samorządów oraz ośrodków naukowych województwa wzięli udział m.in. podsekretarz stanu w ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Małgorzata Zielińska, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Lidia Wójtowicz – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W zał. Projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (kliknij)