Rozpoczęto realizację projektu „Sport bez barier”

Wczoraj rozpoczęliśmy realizację projektu „Sport bez barier” z programu Erasmus Sport. Do Komisji Europejskiej w Brukseli wpłynęło ponad 700 wniosków ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Przyznano 126 grantów, wśród nich 7 projektom z Polski. Projekt Powiatu Giżyckiego znalazł uznanie ekspertów i także zostanie sfinansowany w 100% ze środków unijnych. W ramach projektu zdiagnozowane zostaną bariery w dostępie do sportu osób z różnymi niepełnosprawnościami. W ramach projektu nastąpi wymiana doświadczeń pomiędzy rodzicami dzieci niepełnosprawnych, nauczycieli wychowania fizycznego, przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych. Realizatorem projektu jest Powiatowy Zespół Obsługi Szkól i Placówek Oświatowych. Partnerami zostały szkoły z Alytus na Litwie i Kuldiga na Łotwie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Giżycku.