Rozpoczynamy budowę lądowiska dla śmigłowców LPR

Wczoraj, tj. w czwartek 5 bm.,  Starosta Giżycki podpisał umowę z wykonawcą na budowę lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy Szpitalu Powiatowym w Giżycku. Jest ona efektem złożonego wcześniej projektu pod nazwą: „Poprawa skuteczności systemu ratownictwa na Mazurach poprzez budowę lądowiska przy  SP ZOZ Giżycko”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2010-2013 Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu Ochrony zdrowia, działanie 12.1 – Rozwój Systemu Ratownictwa medycznego. Nowe lądowisko zastąpi dotychczasowe tzw. miejsca do lądowania i w trybie całodobowym może przyjmować i odprawiać śmigłowce z chorymi. Zdecydowanie poprawi to bezpieczeństwo pacjentów naszego szpitala, którzy będę tutaj transportowani lub przewożeni do innych wyspecjalizowanych ośrodków medycznych praktycznie bez żadnych ograniczeń czasowych. Wykonawcą, wybranym w postępowaniu przetargowym, jest firma Mawilux S.A z okolic Warszawy, posiadająca za sobą juz kilkadziesiąt tego rodzaju inwestycji. Wartość całego przedsięwzięcia to 600 598,91zł. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na przełom listoopada i grudnia 2012r.