Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem

UWAGA !
Powiatowy Inspektor Weterynarii dnia 02.05.2023r wydał Rozporządzenie nr 1/2023 PLW w Giżycku, w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem, w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich. Rozporządzenie w dniu dzisiejszym zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Oficjalne ROZPORZĄDZENIE grypa ptaków obszar zagrożenia docx (1)