Rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego kompetencji zawodowych

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery doradcy zawodowi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku ogłosili konkurs na najpiękniejszą i najbardziej oryginalną pracę pisemną lub multimedialną przedstawiającą własne kompetencje zawodowe „Co umiem, co potrafię, kim mogę być dlatego, że coś potrafię”. Prace do konkursu mogli zgłaszać uczniowie klas ponadgimnazjalnych oraz słuchacze szkół dla dorosłych. Konkurs był okazją do rozpoznania własnych kompetencji i ich wpływu na kształtowanie kariery zawodowej.

19 października 2012 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu.

Spośród złożonych prac komisja konkursowa nagrodziła 3 osoby oraz przyznała 2 wyróżnienia.

1 miejsce zajęła Monika Tomaszewicz – uczennica kl. IV Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji ZSKŚiA

2 miejsce zajęła Milena Jaźwińska – uczennica Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Giżycku ucząca się w zawodzie fryzjer

3 miejsce zajął Przemysław Modzelan – uczeń kl. I Technikum Budownictwa ZSKŚiA

Wyróżnienie otrzymali: Szymon Szymański – uczeń kl. I Technikum Budownictwa ZSKŚiA oraz Oskar Drożyński – uczeń kl. II Gimnazjum nr 5 dla Dorosłych w CKUPiDN.

Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Giżycku oraz Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych.