Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Tylko Niepodległość”

12 stycznia 2023 r. w gmachu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyło się spotkanie podsumowujące ubiegłoroczny konkurs plastyczny pt. „Tylko Niepodległość”, który skierowany był do szkół z całego województwa. Główną cześć wydarzenia stanowił moment uhonorowania laureatów. Wśród nagrodzonych uczniów znalazł się Jakub Kowalewski z Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku. Serdecznie gratulujemy!

Główną nagrodą był okolicznościowy kalendarz na rok 2023, w którym znalazło się dwanaście zwycięskich prac, odnoszących się tematycznie do najważniejszych wydarzeń z historii Polski XX wieku. Dodatkowymi nagrodami były zestawy wydawnictw i gier edukacyjnych IPN.

Konkurs zrealizowany w ramach projektu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego „Warmia i Mazury na drodze ku Niepodległości – edycja 2022”. Sfinansowano ze środków Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

 

Jakub Kowalewski, uczeń Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku

od lewej: Andrzej Arian (nauczyciel ZSKŚiA), Jakub Kowalewski (uczeń ZSKŚiA)

 

 

Źródło informacji: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie

Fot. Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie