„Rozwijanie soft skills – miękkich kompetencji przyszłości”

Przykład dobrych praktyk z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP…
Jednymi z najważniejszych czynników decydujących o odniesieniu sukcesu w obszarze zawodowym są kompetencje. Stanowią one połączenie wiedzy, umiejętności, doświadczenia oraz cech osobowych uwidaczniających się zachowaniu i mających wpływ na skuteczne wykonywanie zadań.

W literaturze przedmiotowej wyróżnia się tzw. kompetencje twarde oraz miękkie. Soft skills, czyli umiejętności miękkie, stanowią obecnie jedne z najważniejszych kompetencji pracowniczych. Na umiejętności te składają się między komunikatywność, elastyczność, otwartość na zmiany, asertywność, kreatywność, decyzyjność, umiejętność pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem oraz twórczego rozwiązywania problemów. W dzisiejszych czasach pracodawcy coraz bardziej zwracają uwagę na posiadanie przez przyszłych pracowników nie tylko odpowiedniego wykształcenia i formalnych kwalifikacji, stanowiących kompetencje twarde, ale właśnie umiejętności miękkich, nazywając je często kompetencjami przyszłości. Nieumiejętność zarządzania sobą oraz trudności w kontaktach społecznych bardzo ograniczają, a często nawet uniemożliwiają efektywne poszukiwanie zatrudnienia, zaś po jej znalezieniu – wykonywanie obowiązków zawodowych. Szacuje się, że pracę otrzymuje się w 70% dzięki wiedzy fachowej  i w 30 % dzięki kompetencjom społecznym, natomiast jej utrata następuje w 70% z powodu niewystarczających kompetencji społecznych, a w 30 % z powodu braku kwalifikacji. To odwrócenie proporcji wskazuje, jak ważne jest posiadanie soft skills, aby móc utrzymać się na rynku pracy.

Europejskie ramy odniesienia kluczowych kompetencji dla procesu uczenia się przez całe życie opublikowane w 2006 r. zidentyfikowały kluczową wiedzę i umiejętności, potrzebne każdej osobie pragnącej uzyskać zatrudnienie, dążyć do samorealizacji i uczestniczyć w życiu społecznym w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie. Większość z ośmiu kompetencji kluczowych, zdefiniowanych przez Unię Europejską odnosi się do właśnie do umiejętności miękkich. Zgodnie z zaleceniami unijnymi, systemy kształcenia i szkolenia w całej Unii Europejskiej powinny starać się pomagać rozwijać te umiejętności wszystkim młodym ludziom. Podobnie edukacja dorosłych i szkolenia do nich skierowane powinny dawać okazje do ciągłego rozwijania swoich umiejętności bądź zapobiegania ich utracie.

Pomoc w rozpoznaniu i doskonaleniu kompetencji społecznych otrzymują beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, biorący udział w zajęciach prowadzonych w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Giżycku. Podczas cyklicznie realizowanych warsztatów pn.: „Vademecum Kariery” młodzież przygotowuje się do aktywnego wejścia na rynek pracy, nie tylko poprzez badanie swoich predyspozycji zawodowych, nabycie wiedzy o tym, w jaki sposób szukać pracy i zakładać działalność gospodarczą. Oprócz rzetelnej i aktualnej informacji o rynku pracy, młodzi ludzie nabywają praktyczne umiejętności, które znakomicie uzupełniają wyprawkę ucznia, absolwenta oraz młodego bezrobotnego rozpoczynającego karierę zawodową. Podczas zajęć: „Co we mnie drzemie – odkrywanie potencjału zawodowego”, „Cel – marzenie  z terminem realizacji”, „Oto Ja, czyli sztuka autoprezentacji”, „Myślę niesztampowo – działam przebojowo!” uczestnicy ćwiczą sztukę prawidłowej komunikacji i negocjacji, uczą współdziałania w grupie, rozwijają wyobraźnię i kreatywność, odkrywają, jak skutecznie planować swoje działania. Warsztat pracy doradcy zawodowego MCK, oparty na specjalistycznych zasobach metodycznych i programach opracowanych na potrzeby OHP, a także przyjazna atmosfera na zajęciach sprawiają, że uczestnicy chętnie i w przyjemny sposób rozwijają swoje kompetencje. Dzięki udziałowi w projekcie, młodzi ludzie wyrabiają w sobie umiejętności, które z pewnością zaprocentują w przyszłości ułatwiając im, aktywne wejście na rynek pracy i odnalezienie się w roli pracownika oraz prawidłowe funkcjonowanie w środowisku społecznym i zawodowym.

Młodzież w wieku 15-25 lat, zainteresowaną uczestnictwem w warsztatach „Vademecum Kariery” zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 15.45 do MCK OHP mieszczącego się w Giżycku, przy ul. Smętka 5, p. 105.

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Giżycku powstało przy współpracy z władzami lokalnymi w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Autor tekstu: Marta Buczyńska, Doradca zawodowy, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Giżycku
Fot. MCK OHP w Giżycku