Rozwój infrastruktury i współpracy w edukacji zdrowotnej

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych wspólnie z Rejonem Jurbarkas na Litwie oraz Rejonem Nieman w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej realizuje projekt pod nazwą „Rozwój infrastruktury i współpracy w edukacji zdrowotnej”. W ramach tego projektu są organizowane obozy i festiwale sportowe oraz konferencje dla nauczycieli i innych osób zajmujących się edukacją. Pomimo położenia znacznego nacisku na aktywność fizyczną, pojecie edukacji zdrowotnej nie ogranicza się do wychowania fizycznego.

Według definicji przyjętej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Edukacja zdrowotna jest procesem dydaktyczno-wychowawczym, w którym uczniowie uczą się jak żyć, aby zachować i doskonalić zdrowie własne i innych ludzi oraz tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu, a w przypadku choroby lub niepełnosprawności aktywnie uczestniczyć w jej leczeniu, radzić sobie i zmniejszać jej negatywne skutki. Edukacja zdrowotna jest istotnym zadaniem szkół. Celem edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży prowadzonej w szkołach jest udzielanie im pomocy w:

 • poznawaniu siebie, śledzeniu przebiegu swojego rozwoju, identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów zdrowotnych;
 • zrozumieniu, czym jest zdrowie, od czego zależy, dlaczego i jak należy o nie dbać;
 • rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi;
 • wzmacnianiu poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości;
 • rozwijaniu umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających dobremu samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do zadań i wyzwań codziennego życia;
 • przygotowaniu się do uczestnictwa w działaniach na rzecz zdrowia i tworzenia zdrowego środowiska w domu, szkole, miejscu pracy, społeczności lokalnej”.

Szkoły realizują wychowanie zdrowotne, podzielone na zadania umieszczone w podstawie programowej w poszczególnych przedmiotów w następujących blokach:

 1. Bezpieczeństwo, profilaktyka wypadków, urazów i zatruć.
 2. Profilaktyka przemocy i innych zagrożeń ze strony ludzi.
 3. Profilaktyka chorób i zaburzeń.
 4. Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych.
 5. Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych.
 6. Profilaktyka nadwagi i otyłości.
 7. Inne obszary profilaktyki w tym: znaczenie odpoczynku (w tym snu) i odżywiania się i aktywności ruchowej w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu; podstawowe zasady ochrony narządów wzroku i słuchu; zasady i metody hartowania organizmu; czynniki wywołujące stres oraz podaje przykłady pozytywnego i negatywnego działania stresu; sposoby radzenia sobie ze stresem; wpływ hałasu na zdrowie człowieka; zasady higieny narządów wzroku i słuchu; związek pomiędzy prawidłowym wysypianiem się a funkcjonowaniem organizmu, w szczególności wpływ na procesy uczenia się i zapamiętywania oraz odporność organizmu.

Wszystkim polecamy stronę internetową Ośrodka Rozwoju Edukacji (jednostka organizacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej) http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=65:materiay-dot.-programu-edukacja-zdrowotna&Itemid=1105   na której są zamieszczone bardzo interesujące materiały na temat edukacji zdrowotnej, a szkoły i młodzież zapraszamy do uczestnictwa w organizowanych w 2014 roku obozach i festiwalach sportowych.

 

Wspólna Instytucja Zarządzająca Programem

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rzeczypospolitej Polskiej

Wspólny Sekretariat Techniczny, Centrum Projektów Europejskich, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, Polska, Tel.: +48 22 378 31 00; Fax: +48 22 201 97 24, lpr@cpe.gov.pl , www.lt-pl-ru.eu

Unia Europejska składa się z 28 krajów członkowskich, które zdecydowały stopniowo łączyć swoją wiedzę, zasoby i przyszłość. Wspólnie, podczas trwającego 50 lat procesu zbudowały one strefę stabilności, demokracji oraz zrównoważonego rozwoju zachowując kulturową różnorodność, tolerancję i indywidualne wolności. Unia Europejska jest zdecydowana dzielić się swoimi osiągnięciami oraz wartościami z państwami i społecznościami spoza jej granic. Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 ma na celu wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego po obu stronach granicy między UE i Rosją, odpowiadając na wspólne wyzwania i problemy oraz promując współpracę między społeczeństwami. W ramach Programu nie działające dla zysku podmioty prawne z litewskich i polskich regionów przygranicznych oraz z całego Obwodu Kaliningradzkiego wdrażają wspólne projekty współfinansowane przez UE.

 

“Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.”