Przypominamy – do jutra możliwość składania wniosków na rozwój samozatrudnienia

uwagaPrzypominamy, że do 15 stycznia 2016 r. trwa ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie nabór wniosków o dofinansowanie projektów ukierunkowanych na tworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw. Konkurs skierowany do instytucji lub organizacji, które potem będą udzielały wsparcia osobom bezrobotnym.

 

Po podpisaniu umowy na dofinansowanie realizacji zadania wybrane instytucje i organizacje będą udzielały wsparcia osobom zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w wieku powyżej 29 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin), należące do jednej z następujących grup:

  • osoby bezrobotne,
  • osoby poszukujące pracy i nieaktywne/ bierne zawodowo.

W ramach projektów zapewnione zostanie bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:

  • indywidualne doradztwo w postaci weryfikacji predyspozycji (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wsparcie finansowe nie wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia,
  • wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych).

Szczegółowe informacje TUTAJ