RPO-Uwaga! Niebawem nowe ogłoszenia konkursowe

uwagaZarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego ogłasza w marcu br. nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w następujących poddziałaniach:

(Szczegóły poszczególnych konkursów po kliknięciu na konkretny link poniżej)

1.3.5 – http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/429/poddzialanie-135-uslugi-dla-msp
planowany   od: 2016-03-31 do: 2016-04-29

2.1 – http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/417/dzialanie-21-zapewnienie-rownego-dostepu-do-wysokiej-jakosci-edukacji-przedszkolnej
planowany   od: 2016-03-31 do: 2016-07-08

2.2.2 – http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/418/poddzialanie-222-podniesienie-jakosci-oferty-edukacyjnej-ukierunkowanej-na-rozwoj-kompetencji-kluczowych-uczniow—projekty-zit-bis-elblag
planowany   od: 2016-03-31 do: 2016-05-31

2.4.1 – http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/394/poddzialanie-241-rozwoj-ksztalcenia-i-szkolenia-zawodowego—projekty-konkursowe-typ-2
planowany   od: 2016-03-31 do: 2016-04-18

2.4.1 – http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/393/poddzialanie-241-rozwoj-ksztalcenia-i-szkolenia-zawodowego—projekty-konkursowe-2-typ
planowany   od: 2016-03-31 do: 2016-04-18

2.4.1 – http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/392/poddzialanie-241-rozwoj-ksztalcenia-i-szkolenia-zawodowego—projekty-konkursowe-2-typ
planowany   od: 2016-03-31 do: 2016-04-18

2.4.1 – http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/391/poddzialanie-241-rozwoj-ksztalcenia-i-szkolenia-zawodowego—projekty-konkursowe-2-typ
planowany   od: 2016-03-31 do: 2016-04-18

2.4.2 – http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/423/poddzialanie-242-rozwoj-ksztalcenia-i-szkolenia-zawodowego-%E2%80%93-projekty-zit-bis-elblag
planowany   od: 2016-03-31 do: 2016-05-31

5.4.1 – http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/430/poddzialanie-541-bezpieczenstwo-warmii-i-mazur
planowany   od: 2016-03-31 do: 2016-04-29

6.1.1 – http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/421/dzialanie-61-infrastruktura-kultury-poddzialanie-611-dziedzictwo-kulturowe
planowany   od: 2016-03-31 do: 2016-04-29

7.2.1 – http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/432/dzialania-72-infrastruktura-drogowa-w-miejskich-obszarach-funkcjonalnych-poddzialania-721-mobilny-mof-%E2%80%93-zit-olsztyna
planowany   od: 2016-03-31 do: 2016-04-29

10.4 – http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/435/dzialanie-104-pomoc-w-powrocie-lub-wejsciu-na-rynek-pracy-osobom-sprawujacym-opieke-nad-dziecmi-do-lat-3-subregion-elcki
planowany   od: 2016-03-31 do: 2016-04-29

10.4 – http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/434/dzialanie-104-pomoc-w-powrocie-lub-wejsciu-na-rynek-pracy-osobom-sprawujacym-opieke-nad-dziecmi-do-lat-3-subregion-elblaski
planowany   od: 2016-03-31 do: 2016-04-29

10.4 – http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/433/dzialanie-104-pomoc-w-powrocie-lub-wejsciu-na-rynek-pracy-osobom-sprawujacym-opieke-nad-dziecmi-do-lat-3-subregion-olsztynski
planowany   od: 2016-03-31 do: 2016-04-29

11.2 – http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/420/poddzialanie-1123-ulatwienie-dostepu-do-uslug-spolecznych-w-tym-integracja-ze-srodowiskiem-lokalnym-%E2%80%93-projekty-konkursowe
planowany   od: 2016-03-31 do: 2016-04-29