Rusza czwarta edycja Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej!

Jesteś lokalnym liderem, działaczem, aktywistą? Chciałbyś, aby twoja działalność społeczna zyskała nowy wymiar i energię? Pragniesz wymienić się doświadczeniami z innymi liderami oraz zdobyć nową wiedzę i umiejętności liderskie? Zapisz się już dziś do czwartej edycji Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej!

Do udziału w Szkole Liderów Ekonomii Społecznej zapraszamy pracowników jednostek samorządu terytorialnego, pracowników, członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych oraz członków grup nieformalnych/inicjatywnych działających na terenie powiatu ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego i węgorzewskiego.

Program Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej obejmuje sześć dwudniowych szkoleń:

24-25.04 Lider, animator, aktywista? Kim jestem dla siebie a moja rola w lokalnym środowisku -szkoleniediagnozujące moją rolę w lokalnym środowisku, określające wizję tego, czego bym chciał/a, wyznaczające cele, wzmacniające poczucie własnej wartości jako lokalnego działacza, integrujące, rozwijające kompetencje osobiste.

15-16.05 Ekonomia społeczna (ES) jako element rozwoju lokalnego i osobistego -czym jest ES, jakie ma formy, z jakich korzysta narzędzi, idea, misja, znaczenie ekonomii społecznej w rozwoju społeczności i jednostki, dobre praktyki – co potrafi zdziałać umiejętne i racjonalne wykorzystanie ES w lokalnym środowisku.

19-20.06 Lider bez zespołu, zespół bez lidera. Budowanie partnerstw i dobrego zespołu -celem szkolenia jest zdobycie umiejętności diagnozowania zasobów i budowania zespołu oraz partnerstw wokół idei, koncepcji, pomysłu, tak by stały się możliwe do zrealizowania.

10-11.07 Jak angażować ludzi wokół idei: komunikacja jako podstawa współpracy – język bez barier i przemocy to język angażujący i wspierający, jak porozumiewać się skutecznie, osiągnąć świadomość siebie i innych w procesie komunikacji, motywować i słuchać informacji zwrotnych – praktyczne warsztaty z komunikacji.

21-22.08 Skąd pozyskać pieniądze i jak je rozliczyć – to szkolenie ABC każdego lidera poszukującego dofinansowania własnych działań. Syntetyczne przedstawienie źródeł finansowania, narzędzia do rozliczeń oraz monitoringu, podstawowa sprawozdawczość.

11-12.09 Od idei do działania. Kreowanie koncepcji inicjatyw ekonomii społecznej – kreowanie pomysłów na konkretne inicjatywy ES w środowisku lokalnym, jak przejść od pomysłu do konkretów czyli planowanie i krótkie uporządkowanie w działania.

UWAGA!!! Miejsce, w którym odbędą się szkolenia zostanie podane do wiadomości w późniejszym terminie. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju nie możemy zagwarantować, że wszystkie zjazdy odbędą się stacjonarnie. O ewentualnych zmianach formy zajęć (na tryb online) będziemy informowali Państwa na bieżąco.

Rekrutacja do Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej trwa do 18 kwietnia br. (godz. 16.00). Aby wziąć w niej udział należy wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3RTHuAWwRFgs2eWhjJPm0n_to5lIcZl7puuVN5IChsyP6Ow/viewform?usp=sf_link

Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej jest bezpłatna. Organizator zapewnia materiały dydaktyczne oraz nocleg i wyżywienie.

W przypadku problemów z zebraniem pełnej grupy szkoleniowej (12 osób) organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia rekrutacji, a także do zmiany terminu szkoleń.

W razie dodatkowych pytań lub niejasności związanych ze szkoleniem prosimy o kontakt z Pauliną Muklewicz, tel. 504-660-490.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach (aktualizacja 03.2021) [POBIERZ]

Umowa szkoleniowa – Szkola Liderów ES [POBIERZ]