Rusza nowy projekt II LO

II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku nie boi się wyzwań! 31 sierpnia 2018 r. zakończył się projekt „Nauczanie i uczenie się z ICT” w ramach programu Erasmus+, a 1 września 2018 r. rusza już nowy „GOAL – Google oferują aplikacje do lekcji”, który będzie realizowany przez 2 najbliższe lata, tj. do 31 sierpnia 2020 r.  Autorami i koordynatorami głównymi obu projektów są nauczycielki II LO w Giżycku panie Mariola Plaugo i Małgorzata Szpakowska.

Partnerami projektu GOAL są szkoły z Włoch, Martiniki (departament zamorski Francji), Słowacji, Turcji i Irlandii Północnej.

Głównym celem projektu jest inicjowanie i wspieranie nauczania opartego na technologiach informacyjnych poprzez poznawanie i wykorzystanie narzędzi Google w edukacji szkolnej, np.: Google Blogger, Google Arts and Culture, You Tube, Google Mapy i Cardboard, Google Kalendarz i Classroom, Google Ekspedycje. Projekt przyczyni się do wzbogacenia lekcji o interaktywne treści bazujące na pełnej współpracy uczniów i nauczycieli. Nabycie umiejętności z zakresu stosowania narzędzi Google podniesienie atrakcyjność kształcenia i jakość pracy szkół partnerskich. Działania projektowe obejmą wizyty studyjne uczniów i nauczycieli oraz przedsiębiorców przyjmujących młodzież podczas wycieczek dydaktycznych.

Główne działania w projekcie to:

1) Innowacyjne podejście do nauczania w erze cyfrowej poprzez wykorzystywanie na lekcjach narzędzi Google i wprowadzanie atrakcyjnych metod nauczania.

2) Mobilności, podczas których, młodzież przeprowadzi lekcje różnych przedmiotów w języku angielskim z wykorzystaniem wybranych narzędzi Google.

3) Rozwój kompetencji językowych i kwalifikacji zawodowych nauczycieli zaangażowanych w realizację zadań projektu na różnych płaszczyznach życia, współpracy z rodzicami i lokalną społecznością prowadzące do ugruntowania statusu zawodów nauczycielskich.

Projekt przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów między uczniami oraz nauczycielami z krajów partnerskich i praktycznego poszerzania wiedzy o ich dziedzictwie kulturowym, co przyczyni się do polepszenia jakości nauczania, spójności społecznej i dialogu międzykulturowego.

Wyjazdy do krajów partnerskich pomogą nam też przełamywać bariery społeczne i mentalne oraz rozwijać umiejętności interpersonalne tak bardzo przydatne w dzisiejszej rzeczywistości.

Projekt jest finansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+.