Rusza program „Aktywny samorząd” 2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, informuje, że trwa nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” 2012. Wnioski należy składać do dnia 30 września 2012r.

Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dofinansowanie z:

Obszar A – Zakup i montaż oprzyrządowania o posiadanego samochodu

Obszar B 1 – Zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Obszar B 2 – Zakup urządzeń lektorskich

Obszar B 3 – Zakup urządzeń brajlowskich

Obszar B 4 – Szkolenie w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz urządzeń lektorskich i brajlowskich

Obszar C – Zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar D – Zakup dodatkowego wyposażenia, części zamiennych i akumulatorów do posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym i /lub jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych

Obszar E – Uzyskanie prawa jazdy kat. B

Obszar F – Opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu z uwzględnieniem refundacji kosztów poniesionych od dnia złożenia wniosku

Wnioski można pobrać bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Smętka 5 (pok. 5 i 6) lub na stronie internetowej PCPR: www.pcpr-gizycko.lo.pl , w zakładce „Programy PFRON”.

Nabór wniosków trwa do 30 września 2012 r. i należy je składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku w pok. nr 5 i 6.

 

OBSZARY DOFINANSOWAŃ  [zobacz]