Rusza projekt „7 cudów Mazur”

herb_powiat_gizyckiStowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 zrzeszające 12 gmin oraz 4 powiaty przygotowuje się do realizacji działań na rzecz rozwoju gospodarczego obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Pomysł na wspólną promocję gospodarczą uzyskał akceptację Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który przeznaczył na ten cel 2,3 mln Euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu). Projekt kluczowy pn. 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich będzie realizowany w latach 2017-2019. Jego całkowita szacunkowa wartość wynosi ponad 11 mln złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej ma wynosić 85% kosztów kwalifikowanych.
Obecnie Stowarzyszenie WJM 2020 oraz samorządy deklarujące uczestnictwo w projekcie: Węgorzewo, Giżycko, Miasto Giżycko, Miłki, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida, Mikołajki, Mrągowo, Miasto Mrągowo, Ryn oraz Powiat Giżycki i Piski intensywnie pracują nad określeniem szczegółowych założeń projektu. Prowadzone są badania przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu w celu zidentyfikowania i zdiagnozowania potrzeb przedsiębiorców w zakresie wzmacniania promocji gospodarczej branż regionu. W efekcie do końca września 2016 roku ma powstać wspólna strategia marki Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Do pomocy zaangażowano wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny (Firma ERDA Sp. z.o.o. z Warszawy), który w najbliższym czasie przeprowadzi wywiady kwestionariuszowe (ankiety telefoniczne i internetowe) oraz wywiady pogłębione (bezpośrednie rozmowy) z przedsiębiorcami z Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Następnie w każdej z 11 gmin zostaną zorganizowane spotkania w formie konsultacji w celu przedyskutowania wniosków z przeprowadzonych badań oraz propozycji rekomendacji na rzecz rozwoju gospodarczego. Do udziału w spotkaniach zostaną zaproszeni przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, lokalne organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz sami przedsiębiorcy. Strategia marki ma służyć jako narzędzie do wykreowania pozytywnego wizerunku i promocji gospodarczej branż i przedsiębiorstw Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Strategia marki tworzyć będzie przemyślany i spójny plan promocji inteligentnych specjalizacji i przedsiębiorców wokół nich skupionych.
Ostateczne założenia projektu pn. 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich zostaną skonstruowane do grudnia 2016 roku. Podejmowane w ramach projektu działania mają przyczynić się do:
a) wzmocnienia rangi gospodarczej WJM w Polsce i zagranicą poprzez organizowanie i udział w przedsięwzięciach gospodarczych;
b) wzmocnienia kierunków i działań promocji gospodarczej branż oraz przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze WJM, realizowanych w sposób uporządkowany i konsekwentny, stworzenie silnego i jednolitego wizerunku Mazur, a także wzrostu gospodarczego obszaru;
c) repozycjonowania postrzegania wizerunku WJM nie tylko jako obszaru atrakcyjnego turystycznie – ale także tworzącego klimat dla inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości;
d) rozwoju przedsiębiorczości rodzimych przedsiębiorstw.

W załączeniu kopia listu wspierającego Wicestarosty Giżyckiego, skierowanego do podmiotów gospodarczych