Rusza realizacja zadania „Po nitce do kłębka”

Z dniem 1 kwietnia 2019 r. Stowarzyszenie „Przyjaciół Radosnych Dzieci” rozpoczyna realizację zadania współfinansowanego ze środków Powiatu Giżyckiego pt. „Po nitce do kłębka”. Okres realizacji zadania: 01 kwietnia – 20 maja 2019 r.

Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieciom z Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Giżycku, wyrównanie deficytów i podniesienie umiejętności dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zniwelowanie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności dzieci, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz integracja dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami.

Dzięki realizacji projektu 24 dzieci weźmie udział w dodatkowych zajęciach terapii pedagogicznej zwiększających ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej oraz zostanie wzbogacona baza przedszkolna o edukacyjne pomoce terapeutyczne.

Projekt jest skierowany także do rodziców przedszkolaków, którzy wezmą udział w warsztatach edukacyjnych dotyczących pracy z dzieckiem w domu.