Ruszył nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku wprowadza NOWY system kształcenia zawodowego dla dorosłych. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) to forma elastycznego, nowoczesnego kształcenia zawodowego umożliwiająca przygotowanie się do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego wykształcenia! Dokumenty są przyjmowane do dnia 31 października 2013 r.

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) adresowane są dla osób dorosłych, które ukończyły szkołę średnią, zasadniczą szkolę zawodową, gimnazjum lub szkołę podstawową.

System kwalifikacyjnych kursów zawodowych daje wyjątkową szansę zdobycia Dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie dla osób, które posiadają:
wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Natomiast osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

 

Propozycje kształcenia na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych na rok szkolny 2013/2014:

 

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

tuk twarzKwalifikacja: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
Planowany czas realizacji kursów od listopada 2013 r. do czerwca 2014 r. (2 dni powszednie od godz. 16.00 i w soboty). Przewidziana liczba godzin kursu na jedną kwalifikację 550h + 80h praktyki zawodowej. Kurs kończy się państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Zdanie egzaminów z dwóch kwalifikacji daje uprawnienia do wykonywania zawodu, czyli świadczenia wszystkich usług kosmetycznych, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających na twarz.

 

Kwalifikacja: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
Planowany czas realizacji kursów od listopada 2013 r. do czerwca 2014 r. (2 dni powszednie od godz. 16.00 i w soboty). Przewidziana liczba godzin kursu na jedną kwalifikację 550h + 80h praktyki zawodowej. Kurs kończy się państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Zdanie egzaminów z dwóch kwalifikacji daje uprawnienia do wykonywania zawodu, czyli świadczenia wszystkich usług kosmetycznych, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających na ciało oraz dłonie i stopy.

 

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Kwalifikacja: Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
Planowany czas realizacji kursów od listopada 2013 r. do czerwca 2014 r. (2 dni powszednie od godz. 16.00 i w soboty). Przewidziana liczba godzin kursu 320h + 160h praktyki zawodowej. Kurs kwalifikacyjny kończy się państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i daje uprawnienia do wykonywania zawodu Asystenta osoby niepełnosprawnej.