Ruszył nabór w Regionalnym Konkursie Grantowym!

Ruszył nabór wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2020! Do 27 października 2020 r. do godz. 12:00 lokalne organizacje pozarządowe, domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z małych miejscowości mogą składać wnioski o dotację do 8.500 zł na półroczne działania z młodzieżą!

W tym konkursie można otrzymać dofinansowanie do 8.500 zł na sześciomiesięczne projekty realizowane od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r.

O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:
– powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,
– miejskie i gminne domy kultury,
– organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),
– Ochotnicze Straże Pożarne,
– nieformalne grupy dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową).

Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczba członków grupy projektowej to 12-20 osób.

Istotą Regionalnego Konkursu Grantowego są lokalne projekty, które dla młodych ludzi mają być ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z innymi. Ich uczestnicy obierają wspólny cel, który chcą osiągnąć. W drodze do jego osiągnięcia uczą się planowania i współpracy w grupie, poznają lokalną historię, kulturę i tradycję. Nawiązują nowe znajomości. Działają na rzecz lokalnej społeczności. Rozwijają pasje i zainteresowania oraz sprawdzają się w nowych sytuacjach.

Najważniejsze terminy:
04.08.2020 r.- ogłoszenie konkursu,
27.10.2020 r.- zakończenie naboru wniosków o godzinie 12:00,
15.12.2020 r.- ogłoszenie wyników konkursu.

Biuro Fundacji – tel. 22 826 10 16
Koordynator Programu Równać Szanse – Artur Łęga – tel. 609 458 344

Do Państwa dyspozycji są również Regionalni Partnerzy, którzy udzielają informacji o konkursie we wtorki i czwartki w godzinach 10:00 – 14:00, a w terminie 23 i 26 października 2020 r. w godzinach 9:00-15:30 oraz 27 października 2020 r. w godzinach 9:00-12:00:

Województwa: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA z Ełku
Telefon: 608 305 766, 796 538 105
Adres e-mailowy: rownacszanseelk@gmail.com

Regionalny Konkurs Grantowy organizowany jest w ramach Programu „Równać Szanse 2020” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Więcej informacji (m.in. zasady konkursu, wzór formularza wniosku, kryteria oceny merytorycznej):

https://rownacszanse.pl/rkg2020?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=NGOPL