Ruszyła III edycja konkursu „Estetyczna zagroda 2012”

Celem konkursu jest promowanie tradycyjnego, wiejskiego i estetycznego obejścia gospodarskiego. Zwycięzcy otrzymają nagrody o wartości do 760 zł! Zgłoszeń należy dokonywać pisemnie na formularzu zgłoszeniowym na adres biura LGD9: ul. Portowa 2/3; 11-600 Węgorzewo do dnia 6 lipca 2012r. (liczy się data wpływu zgłoszenia). Zapraszamy do udziału!

 

Zasady udziału w konkursie:

  • Do konkursu mogą być zgłaszane zagrody gospodarstw rolnych, w których prowadzona jest regularna działalność rolnicza – usytuowane na obszarze działania Związku Stowarzyszeń LGD9 (tj. gminy wiejskie: Miłki, Wydminy, Ryn, Giżycko, Kruklanki, Pozezdrze, Węgorzewo, Budry, Srokowo).
  • Z konkursu wyłączone są zagrody gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów, gościńców itp. oraz zagrody zlokalizowane w miejscowościach, na terenie których mieszczą się siedziby urzędów gmin.

Informacji dot. konkursu udzielają pracownicy Biura LGD9 w Węgorzewie: ul. Portowa 2/3 oraz pod nr tel. 87 427 06 17 lub 87 428 13 66.

 

REGULAMIN KONKURSU  [pobierz]

FORMULARZ ZGŁOSZENIA  [pobierz]

KARTA OCENY GOSPODARSTWA  [pobierz]

PLAKAT KONKURSU  [pobierz]