Ruszyła III edycja Konkursu „Razem dla Seniorów”

Konkurs „Razem dla Seniorów” zainicjowała Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agata Kornhauser–Duda by promować i nagradzać najciekawsze i najbardziej wartościowe projekty, inicjatywy, przedsięwzięcia na rzecz osób starszych. Konkurs objęła honorowym patronatem Pierwsza Dama, a jego organizatorem jest Kancelaria Prezydenta RP.

Konkurs „Razem dla Seniorów” ma na celu uhonorowanie osób starszych, zwrócenie uwagi na ich problemy i potrzeby, ale także pobudzenie ich do aktywności. Pokazanie, że jesień życia to czas na rozwijanie pasji i talentów, podejmowanie nowych wyzwań, realizację marzeń, to możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym kraju i lokalnych społeczności.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

  • Młodzi Seniorom
  • Seniorzy Seniorom
  • Dla Seniorów – obejmująca wszystkie grupy i sfery aktywności

Jego rozstrzygniecie i wręczenie nagród planowane jest podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim na jesieni br.

Nagrodą główną w każdej kategorii jest statuetka i list Małżonki Prezydenta RP, finaliści Konkursu otrzymują dyplom.

Szczegółowe pytania dotyczące Konkursu „Razem dla Seniorów” można kierować do organizatorów pod nr tel.: 22 695 28 18 lub 22 695 21 19, 22 695 21 59, e–mail: dialog@prezydent.pl

Adres korespondencyjny:
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro Dialogu, Samorządu i Rozwoju
00–902 Warszawa, ul. Wiejska 10
z dopiskiem: Konkurs „Razem dla Seniorów”

Zgłoszenia można przesyłać do 30 kwietnia 2024 r.

 

Regulamin [POBIERZ]

Formularz zgłoszeniowy [POBIERZ]

 

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajda Państwo również na stronie internetowej:

https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/razem-dla–seniorow/iii-edycja