Ruszyła realizacja zadania „Zdrowe dziecko to radosny przedszkolak”

logo - na portalStowarzyszenie „Przyjaciół Radosnych Dzieci” realizuje zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego pt. „Zdrowe dziecko to radosny przedszkolak”. Okres realizacji zadania: 01 września – 15 grudnia 2017 r.

Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieciom z Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Giżycku, wyrównanie deficytów i podniesienie umiejętności dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zniwelowanie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności dzieci, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz integracja dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami.

Dzięki realizacji projektu 24 dzieci weźmie udział w dodatkowych zajęciach terapii pedagogicznej zwiększających ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej oraz zostanie wzbogacona baza przedszkolna o edukacyjne pomoce terapeutyczne.

Projekt jest skierowany także do rodziców przedszkolaków, którzy wezmą udział w warsztatach edukacyjnych dotyczących pracy z dzieckiem w domu.

 

logo - na portal