Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego

urzad pracyZ przeprowadzonej we wrześniu 2015 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku analizy lokalnego rynku pracy wynika, iż w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 2507, w tym 1356 kobiet. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 7,3 % w porównaniu ze stanem na koniec września 2014 r.

Analizując dane dotyczące osób pozostających bez pracy, do danych z końca poprzedniego miesiąca, obserwuje się wzrost bezrobocia o 3,5%.
Stopa bezrobocia w powiecie giżyckim według danych GUS na koniec sierpnia 2015 r. wynosiła 13,6% ludności aktywnej zawodowo. tj. 1,4 pkt proc. mniej niż w końcu sierpnia 2014 roku.

ANALIZA LOKALNEGO RYNKU PRACY – WRZESIEŃ 2015 – kliknij tutaj, aby odczytać całą analizę.

WYKRESY PUP