Samodzielność, niezależność, praca w zasięgu ręki!

Nowe kwalifikacje zawodowe, płatny stażu u pracodawcy, spotkanie z wizażystą i metamorfoza ułatwiająca znalezienie pracy, doradztwo zawodowe i indywidualne pośrednictwo pracy. W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Giżycku trwają zapisy do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”.

Jeśli jesteś osobą:

  • pełnoletnią, ale nie ukończyłeś 25 roku życia,
  • nie pracujesz, nie szkolisz ani nie uczysz się w trybie stacjonarnym,
  • chcesz zdobyć kwalifikacje przydatne na rynku pracy,

zgłoś się do naszej jednostki po więcej informacji!

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Giżycku, al. 1 Maja 30.

Tel. 87/ 428 13 03, 87/ 428 15 03

Dodatkowo każdemu uczestnikowi zapewniamy:

  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania projektu,
  • wyżywienie podczas zajęć projektowych,
  • dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia oraz staże zawodowe u pracodawcy,
  • 3-miesięczne stypendium stażowe,
  • refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Natalia Kędzierska- pośrednik pracy, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Giżycku