Samorząd uczniowski i jego rola w gimnazjum

Dnia 19 października br. samorząd uczniowski ze Środowiskowego Hufca Pracy w Giżycku wraz z wychowawcą wziął udział w szkoleniu pt. „Samorząd uczniowski i jego rola w gimnazjum”. Szkolenie zorganizowane było przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie z filią w Olecku. Warsztaty z powyższej tematyki miały na celu przedstawienie uczestnikom pojęcia z zakresu samorządu uczniowskiego, jego roli w szkole, a także przybliżyć zadania opiekuna samorządu. Prowadzący zajęcia podkreślił, iż istnienie samorządu uczniowskiego ma sens wówczas, gdy umożliwia uczniom realny wpływ na decyzje, które ich dotyczą. W dalszej części zajęć uczestnicy poznali formy działania samorządu oraz jego miejsca wśród innych instytucji funkcjonujących w szkole. Na zakończenie młodzież wymieniła się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem z działalności samorządów w swoich szkołach. Szkolenie było dobrą lekcją dla uczniów, ponieważ pokazało jak można usprawnić pracę samorządów uczniowskich, jak realizować pomysły, pasje poprzez tworzenie i rozwijanie niezależnych projektów w swoich gimnazjach.

 

Tekst i zdjęcie: Magdalena Łępicka, Środowiskowy Hufiec Pracy w Giżycku