* Samorządowy Turniej Żeglarski Rada – Urząd

 

 

mbsw-flaga

ORGANIZATOR:
Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych w Giżycku – Baza Ryn

PRZEPISY:
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2013-2016, przepisami PZŻ i Instrukcją Żeglugi.

UCZESTNICTWO:
Załogi z Rad i Urzędów: Powiatu Giżyckiego, miasta Giżycka, Gminy Giżycko i Rynu – minimum 3-osobowe.

ZGŁOSZENIA:
– Zgłoszenia – MBSW Giżycko, tel./fax (087) 4285697, e-mail: mbsw@gizycko.info.pl  do 29.05.2013 r.
– Wpisowe do regat – 50 zł od jednej osoby.
– W dniu zgłoszenia do regat dostępna będzie Instrukcja Żeglugi.

MIEJSCE REGAT:
Jezioro Ryńskie,  port regat – Baza Ryn /”Zofiówka”/.
Start do I wyścigu w dniu 01.06  o godz. 11.00 /przy Ekomarinie Ryn/.

FORMUŁA REGAT:
Przewiduje się rozegranie 5 wyścigów na łodziach klasy Omega.
Trasy będą udostępnione na tablicy ogłoszeń w dniu zgłoszeń.

PLAN CZASOWY:
– 09.00 – zbiórka przy stołówce, losowanie łodzi, odprawa sterników
– 09.15 – pobieranie sprzętu, wypłynięcie na akwen regat /pod Ekomarinę Ryn/
– 11.00-13.00 – wyścigi
– 13.00-14.00 – przerwa na posiłek
– 14.00 – 16.30 – wyścigi
– 16.45 – podsumowanie regat, koncert /Ekomarina Ryn/.
– 18.00 – kolacja, ognisko integracyjne

ATRAKCJE:
Dla osób, które nie będą brały udziału w zawodach przewidziana jest możliwość:
– korzystania z kajaków
– rowerów
– kibicowania żeglarzom – wypłynięcia szalupą żaglowo – wiosłową w pobliże trasy regat
– uczestniczenia w kolacji /odpłatność 50 zł/

* wpłat można dokonać: Biuro Rady Powiatu, Kancelaria MBSW /ul. Nadbrzeżna 15/, M. Kowalski /Baza Ryn 604 597 931/, W. Caban /603 653 625/.

* dojazd we własnym zakresie