„Ścieżki współpracy” – wsparcie współpracy międzynarodowej

Informujemy Państwa o II ogólnopolskim naborze fiszek i wniosków w konkursie grantowym realizowanym w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” skierowanym do podmiotów realizujących projekty standardowe w ramach EFS.

Fundacja Fundusz Współpracy, Operator grantów, zaprasza do składania fiszek i wniosków w naborze na projekty grantowe dot. rozszerzania projektów standardowych finansowanych z EFS o komponent współpracy międzynarodowej, w następujących terminach:

Nabór fiszek do ścieżki INKUBATOR: 2 grudnia 2019 r. – 13 grudnia 2019 r.

Nabór wniosków do ścieżek STANDARD i INKUBATOR: 27 stycznia 2020 r. – 21 lutego 2020 r.

Alokacja przewidziana na nabór 6 000 000 zł dla ścieżki STANDARD oraz 3 000 000 zł dla ścieżki INKUBATOR.

Nabór fiszek i wniosków odbędzie się za pomocą generatora wniosków, który znajduje się na platformie www.sciezkiwspolpracy.pl.

Pełny harmonogram konkursu, regulamin i załączniki do regulaminu znajdują się na stronie: http://www.sciezkiwspolpracy.pl/ogloszenie-o-ii-ogolnopolskim-naborze-fiszek-i-wnioskow-w-konkursie-sciezki-wspolpracy/