„Segreguj z głową”

Projekt edukacyjny pod takim tytułem zrealizowali w okresie październik – grudzień 2013 r. uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku pod opieką nauczycielek biologii pani Ewy Downar i pani Anny Dec-Kuś. Projekt zrealizowany został pod patronatem Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.

Głównym celem zadania było szerzenie świadomości wśród społeczności szkolnej o ich środowisku, związanej z segregacją odpadów. W październiku ogłoszony został konkurs dla uczniów całej szkoły, na najlepszą formę edukacji w zakresie segregacji odpadów. Do konkursu zgłoszono 12 plakatów, 7 ulotek i 1 prezentację multimedialną. W konkursie łącznie wzięło udział 23 uczniów klas I i II. Komisja wytypowała trzy najlepsze plakaty i 1 ulotkę. W kategorii plakat – I miejsce zajęła Magdalena Kozioł z klasy II C, II miejsce – Kinga Kozłowska z klasy II C, III miejsce – Ewelina Świerczek i Sandra Waszkiewicz z klasy II C, w kategorii ulotka I miejsce zajęły Michalina Lubiecka i Agnieszka Nowacka z klasy II C. Najlepsze prace zostały nagrodzone z funduszu FOWJM, Rady Rodziców II LO i z funduszy szkoły.

Wszystkie plakaty startujące w konkursie stanowią szkolną wystawę, która trwać będzie do końca stycznia 2014 r. Zwycięskie plakaty i ulotka zostały wydrukowane i rozprowadzone w ramach edukacji ekologicznej do miejsc zamieszkania naszych uczniów m.in.: Giżycko, Miłki, Orzysz, Gołdap, Bisztynek, Wydminy, Ryn, Banie Mazurskie. Ulotki uczniowie rozdawać będą też rodzicom w trakcie spotkania semestralnego 23.01.2014 r. Praktycznym elementem realizacji projektu jest to, że na korytarzach szkoły pojawiły się kolorowe pojemniki na plastikowe butelki i puszki aluminiowe. Już widać, że większość społeczności szkolnej wie do czego służą. Efekty wystawienia tych pojemników poznamy dopiero po kilku miesiącach, ale mam nadzieję, że dobre nawyki kształcone w szkole szybko zostaną przeniesione do domów rodzinnych, a być może ze sprzedaży puszek aluminiowych uda się pozyskać fundusze na potrzeby samorządu klasowego.

red. Ewa Downar