Seminarium metodyczne w Hamburgu

W dniach 16-20 września 2013 r. Pani Marzena Dyndul – nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku – uczestniczyła w seminarium metodycznym „Lernstrategien im modernen DaF-Unterricht kreativ anwenden und vermitteln” w Hamburgu w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”.

 

Głównymi celami warsztatów było zapoznanie z najnowszymi metodami i formami pracy na lekcji, wzbogacenie warsztatu metodycznego oraz doskonalenie kompetencji językowych. Zajęcia odbywały się w szkole językowej „Tandem”, a plan obejmował 30 godzin dydaktycznych. Nauczyciele pochodzący z Polski, Niemiec, Norwegii i Chorwacji mogli wymieniać się swoimi doświadczeniami z zakresu metodyki nauczania języka niemieckiego i uczyć się od siebie nawzajem. Oferta szkolenia zawierała wycieczki po atrakcyjnych zabytkach miasta Hamburga, dzięki czemu uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu realioznawstwa i kulturoznawstwa Niemiec. Seminarium stworzyło możliwość kreowania europejskiego wymiaru w nauczaniu języków obcych w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku. Uczestnictwo w szkoleniu, tzn. kurs, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie i przejazd, było całkowicie finansowane ze środków unijnych. Wszyscy zainteresowani nauczyciele mogą się ubiegać o udział w podobnych kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe zgodnie z maksymą, że uczymy się przez całe życie.