Seminarium „Nakręceni na młodzież…”

logo - województwoMarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na seminarium „Nakręceni na młodzież – wspieranie inicjatyw młodzieżowych – różne perspektywy”, które odbędzie się dnia 5 czerwca 2017 r. w Olsztynie w Hotelu Villa Pallas, ul. Żołnierska 4.

To już drugie takie seminarium od czasu rozpoczęcia realizacji „Programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim” w ramach współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi.

Organizatorzy chcą porozmawiać o tym, jak można pomóc młodym mieszkańcom Warmii i Mazur realizować swoje pomysły i wspierać aktywność grup młodzieżowych w różnych obszarach życia  społecznego, kulturalnego czy też na przygotowaniu do skutecznego wejścia na rynek pracy. Co zrobić, aby młodzież chciała i była aktywna wspólnie realizując swoje zainteresowania i pasje rozwijając tym samym kompetencje, które później z powodzeniem wykorzysta na rynku pracy? Jak z pełnym zaufaniem udostępnić młodym przestrzeń publiczną, aby stali się współgospodarzami? Co możemy zrobić wspólnie razem: samorządy, podmioty trzeciego sektora i grupy młodzieżowe?

Prosimy o zgłoszenie udziału w seminarium do 1 czerwca 2017 r. do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego WWM w Olsztynie: op@warmia.mazury.pl; tel. 89 512 58 76 (Elżbieta Mierzyńska)

Program seminarium [POBIERZ]