Seminarium online nt. realizacji zadań publicznych w czasie epidemii

12 maja 2020 r. o godz. 10:00 Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w seminarium on-line. Spotkanie poświęcone będzie tematyce realizacji przez NGO w czasie trwania epidemii COVID-19 zadań publicznych w zakresie określonym w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Seminarium poprowadzą doradcy OWIES: Beata Wachniewska-Mazurek i Wojciech Jankowski. Podczas spotkania będą odpowiadać na pytania dotyczące realizacji zadań publicznych w czasie trwania epidemii koronawirusa, m.in.: czy i jakie zmiany w umowie na realizację zadania można dokonać w związku z trwaniem stanu zagrożenia epidemicznego; czy okres realizacji zadania może zostać wydłużony lub skrócony; jak elastyczne w rozliczaniu zadań publicznych mogą być samorządy; co zrobić w sytuacji, gdy organizacja otrzymała środki, ale nie ma możliwości realizacji zadania.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zadawania pytań. Odpowiedzi będą udzielane bezpośrednio lub zostaną udostępnione w formie tzw. FAQ (odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania).

Aby dołączyć do spotkania wideo, należy kliknąć link: https://meet.google.com/bko-syzs-frq
By dołączyć przez telefon, należy wybrać nr: +48 22 163 89 77 i wpisać PIN: 809 193 313#
Aby zobaczyć więcej numerów telefonów, należy kliknąć link: https://tel.meet/bko-syzs-frq?hs=5