Seminarium pn. „ABC księgowości w organizacjach pozarządowych”

Seminarium odbędzie się 10 grudnia 2019 r. (wtorek) w godz. 12.00-16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Giżycku przy ul. Al. 1 Maja 14.

Prowadzenie księgowości jest obowiązkiem każdej działającej organizacji pozarządowej. Jak robić to prawidłowo, nie popełniać błędów, na co uważać? Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku zaprasza organizacje pozarządowe z subregionu ełckiego na szkolenie otwarte pn. „ABC księgowości w organizacjach pozarządowych”.

Zakres tematyczny seminarium:

– Podstawowe akty prawne w działalności organizacji;

– Podstawowe dokumenty regulujące działalność organizacji pod kątem finansowym;

– Sprawozdawczość finansowa organizacji;

– Rodzaje dokumentów księgowych i sposób ich opisywania;

– Ewidencja zdarzeń gospodarczych;

– Zatrudnianie w NGO.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, chcących ekonomizować swoją działalność, osób/grup zainteresowanych tworzeniem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu księgowości w NGO.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w seminarium na adres e-mail: fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl lub telefonicznie (87) 428-59-58 wew. 59 do dnia 6 grudnia 2019 r. 

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona!

Organizator zapewnia przerwę kawową oraz materiały dydaktyczne.