* Seminarium regionalne „Zielona Energia dla Warmii i Mazur”

 

 

Organizator: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Termin: 21 październik 2014; godz.: 9:00

Miejsce: Dom Perkun; Pierkunowo 10A

W programie m.in.:

  • 9:30 – 10:30 – Zielona Energia dla Gminy – przegląd odnawialnych źródeł energii
  • 10:30 – 11:15 – Dialog społeczny w obszarze odnawialnych źródeł energii
  • 11:45 – 12:30 – Proces inwestycyjny instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
  • 12:30 – 13:30 – Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii
  • 13:30 – 14:00 – Dobre przykłady zrealizowanych inwestycji