Serdecznie zapraszamy na konferencję nt. choroby Parkinsona

Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, Ich Rodzin i Przyjaciół „TULIPANY” serdecznie zaprasza Państwa na konferencję pt. „Nazywam się Parkinson”, która odbędzie się w dniu 16 czerwca 2012 r. o godz. 14.00 w Giżyckim Centrum Kultury.

 

 

Program:

Dr n. med. Andrzej Tutaj – konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii, Ordynator Oddziału Neurologicznego Woj. Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie: „Co o Parkinsonie każdy wiedzieć powinien”

Henryka Tomalczyk – logopeda” Pokaz ćwiczeń logopedycznych stosowanych w rehabilitacji mowy”

Przerwa na kawę, herbatę

Julian Tomalczyk – chory na chorobę Parkinsona, prezes Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona i Ich Rodzin „Słonik” w Łodzi, W-ce Pzewodniczący  Rady Forum Parkinson Polska

Zofia Tomalczyk – żona, „Jakie korzyści daje mojej rodzinie praca w stowarzyszeniu”

Występ orkiestry integracyjnej działającej przy Kole Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Giżycku.

 

Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, Ich Rodzin i Przyjaciół „TULIPANY” powstało w styczniu 2012 r. i działa na rzecz chorych na chorobę Parkinsona i ich rodzin głównie na terenie miasta i powiatu giżyckiego. Organizowaną konferencję kierujemy do chorych i ich rodzin, lekarzy, pielęgniarek, przedstawicieli władz samorządowych, stowarzyszeń i instytucjipowołanych do świadczenia pomocy osobom przewlekle chorym oraz wszystkich zainteresowanych. Celem spotkania jest edukacja w chorobie Parkinsona, integracja środowiska parkinsonowskiego oraz promocja stowarzyszenia jako instytucji pomocowej i wspierającej dla chorych i ich rodzin.

 
 

Zadanie pt. „Nazywam się Parkinson” jest współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego.

 

Dodatkowo Stowarzyszenie wsparli:

SKOK Stefczyka, Oddział w Giżycku
Fundacja „Żyć z Chorobą Parkinsona” w Warszawie
Sklep Ogrodniczy, Marek Jankowski, ul. Białostocka, Giżycko
Sklep „Tęcza”, ul. Suwalska, Giżycko
Firma „Znicz”, ul. Mickiewicza, Giżycko
Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku