Serdecznie zapraszamy na spotkanie z „Mówikiem”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Giżycku zaprasza na spotkanie z „Mówikiem”. „Mówik” to polski program do porozumiewania się dla osób niemówiących. Spotkanie odbędzie się 14 listopada 2013 r. o godz. 18:00.

 

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
11-500 Giżycko ul. Smętka 5
tel/fax: (87) 428 33 15; tel. (87) 428 10 28; kom. 516 141 282
www.poradnia.gizycko.edu.pl
e-mail: poradnia2@wp.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z „MÓWIKIEM”!

 

Jest to polski program do porozumiewania się dla osób niemówiących.
Naszą ofertę adresujemy do logopedów, nauczycieli pracujących z dziećmi niemówiącymi lub słabo mówiącymi, rodziców dzieci z trudnościami w komunikowaniu się, opiekunów dzieci i dorosłych z afazją i wszystkich zainteresowanych systemem „Mówik”.

Pokaz jest bezpłatny!

Miejsce szkolenia:

Sala konferencyjna na terenie Poradni przy ul. Smętka 5 lub inna sala w pobliżu Poradni (miejsce prezentacji może ulec zmianie, jest to uzależnione od liczby chętnych)

Termin szkolenia:

14 listopada 2013 r., godz. 18:00

Symbole: bogaty zasób symboli – 3,6 tysiąca (i wciąż rośnie), zawierają słownictwo specyficzne dla języka polskiego, czytelne, łatwo kojarzą się z pojęciem, które oznaczają. Pozwalają na budowanie zdań, zadanie pytań, komentowanie, zawierają najczęściej używane w języku polskim słowa i zwroty.

Tablice dynamiczne: umożliwiają łatwe i szybkie budowanie zdań zgodnie z gramatyką języka polskiego. Użytkownik nie musi znać reguł gramatycznych, odmiany, fleksji – dzięki MÓWIKOWI może się ich praktycznie uczyć w trakcie codziennych rozmów, nie tylko na zajęciach logopedycznych.

Tablice do wyboru w dwóch rodzajach: męskim i żeńskim.

Możliwość dostosowania poziomu językowego tablic do potrzeb użytkownika.

Łatwe tworzenie własnych tablic. Dodawanie własnych zdjęć i obrazków.

Synteza mowy: najlepsza polska synteza mowy – IVONA. Dwa głosy do wyboru – męski i kobiecy.