* Sesja Rady Powiatu w Giżycku

 

XXXI Sesja Rady Powiatu w Giżycku odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2013 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
2.    Przyjęcie przez Radę protokołu XXX sesji z dnia 27 czerwca 2013 r.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
5.    Wolne wnioski i zapytania radnych.
6.    Sport w powiecie – diagnoza, perspektywy rozwoju.
7.    Stan przygotowań do obchodów setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej na terenie powiatu.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Powiatu Giżyckiego z Powiatem Piskim, Gminą Miejską Giżycko, Gminą Giżycko, Gminą Orzysz, Gminą Pisz i Gminą Miłki przy wspólnej realizacji projektu pn. „Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej, łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim. Etap I”.
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami w Powiecie Giżyckim na lata 2013 – 2016”.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryn.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wydminy.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013.
13.    Sprawy różne.
14.    Zamknięcie sesji.