Sesja społeczna: Prawa podstawowe UE a działalność NGO

Zapraszamy na ostatnią z cyklu sesji społecznych w ramach projektu „Kuźnia Ekspertów – wsparcie III sektora Warmii i Mazur”. Będzie to spotkanie pod hasłem: „Prawa podstawowe UE a działalność NGO”. Odbędzie się ona 29 czerwca 2023 r. (czwartek) w godz. 17.30-19.30 w formie zdalnej (online).

Podczas interaktywnego spotkania poruszymy następujące zagadnienia:

  • Geneza i rozwój ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej
  • Karta praw podstawowych Unii Europejskiej jako źródło prawa UE – perspektywa NGO
  • Zakres regulacji Karty praw podstawowych UE
  • Podmioty uprawnione i podmioty zobowiązane na gruncie UE
  • Stosowanie Karty praw podstawowych UE – prawa podstawowe w działalności NGO

Prowadząca: Aleksandra Szczerbaradczyni prawna, doktor habilitowana nauk prawnych, profesorka AJP. Kierowniczka Katedry Prawa i Integracji Europejskiej na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Visiting Professor Uniwersytetu Aldo Moro w Bari. Główna Specjalistka w Zespole ds. Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Autorka i współredaktorka kilkudziesięciu monografii, rozdziałów w książkach oraz artykułów w czasopismach naukowych w języku polskim i angielskim. Specjalizuje się w prawie antydyskryminacyjnym i prawie Unii Europejskiej.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem, w szczególności członków zarządów, pracowników i wolontariuszy zajmujących się pozyskiwaniem finansów w organizacjach pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
Aby wziąć udział w spotkaniu należy w terminie do 28 czerwca 2023 r. do godz. 18.00 wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny online:

https://forms.gle/9L3pEv8cb9gYSYqD8

 

Cykl sesji społecznych to element projektu „Kuźnia Ekspertów – wsparcie III sektora Warmii i Mazur” realizowanego przez Stowarzyszenie ESWIP we współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Partnerem strategicznym projektu jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.