Silniejszy od nienawiści – od piekła do życia

Powiat Giżycki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku serdecznie zapraszają na spotkanie z Timem Guénard’em autorem książki „Silniejszy od nienawiści”, które odbędzie się 10 listopada 2015 r. w godz. 12.00 – 15.30 w Ekomarinie w Giżycku, ul. Dąbrowskiego 14 w ramach Kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy.

(kliknij w plakat, aby go powiększyć)

16 DNI AKCJI PRZECIW PRZEMOCY, 365 DNI W ROKU BEZ PRZEMOCY

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global Leadership Institute i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Geneza Kampanii  25.11 – 10.12

Akcja obejmuje okres od 25 listopada – Międzynarodowego Dnia Przeciw Przemocy Wobec Kobiet do 10 grudnia – gdy obchodzi się Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Ramy te  symbolicznie zaznaczają związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka. Podkreśla to również fakt, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka. W obrębie tych 16 dni mieści się także m.in. 1 grudnia – Światowy Dzień AIDS, oraz 6 grudnia – rocznica masakry w Montrealu.

Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:
• rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
• wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
• budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
• zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
• wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
• tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Temat przewodni Kampanii

Co roku Center for Women’s Global Leadership w porozumieniu z rzeczniczkami praw kobiet na całym świecie ustala temat kampanii i stara się go jak najszerzej propagować. W tym roku temat przewodni międzynarodowej Kampanii brzmi „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!” W Polsce, oprócz tematu bezpieczeństwa w edukacji w tym roku zwracamy, również szczególną uwagę na kwestię przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami.

Tytuł/temat kampanii uwidacznia dramatyczną sytuację milionów dziewcząt i chłopców, a także młodych kobiet i mężczyzn, których uniwersalne prawo człowieka do edukacji jest codziennie ograniczane lub naruszane z powodu przemocy, dyskryminacji i braku zasobów. Jest naszym obowiązkiem skoncentrować się na niepewnej sytuacji edukacji dla dziewcząt i chłopców, młodych kobiet i mężczyzn w tym roku w ramach kampanii 16 Dni.

Przemoc wobec dziewcząt i kobiet

• co trzecia kobieta na świecie zostaje pobita, zmuszona do uprawiania seksu lub pada ofiarą innych naruszeń praw człowieka
• 95% sprawców przemocy domowej to mężczyźni
• około 90% ofiar to łącznie kobiety i dzieci
• 70% zamordowanych na świecie kobiet to ofiary swoich mężów, osób, z którymi pozostają w związkach, członków rodziny
• dziewczęta między 15-19 rokiem życia stanowią 50% ofiar przemocy seksualnej w skali światowej
• dziewczęta i młode kobiety pomiędzy 16 a 24 rokiem życia stanowią najbardziej narażoną na przemoc grupę kobiet
• co trzecia nastolatka doświadcza przemocy seksualnej na randkach i w związkach z rówieśnikami
• nastolatki, które doświadczają przemocy często podejmują zachowania seksualne wysokiego ryzyka, próby samobójcze, uzależniają się od środków odurzających, mają zaburzenia odżywiania się (95% chorych to dziewczęta)

Przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnościami i starszych

• blisko 80% kobiet z niepełnosprawnościami pada ofiarą przemocy psychicznej i fizycznej (2013 r., RPO)
• są znacznie bardziej narażone na przemoc, w tym przemoc instytucjonalną
• system przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest niedostosowany do sytuacji kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami
• Brak dostosowania – uniemożliwiony dostęp do pomocy zarówno prawnej, jak i psychologicznej

Działania PCPR w Giżycku w ramach kampanii 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich.”

1. Spotkanie z Timem Guénard’em autorem książki pt. „Silniejszy od nienawiści”, 16 DNI AKCJI PRZECIW PRZEMOCY; Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich.
Spotkanie skierowane jest do młodzieży oraz kadry pomocy społecznej, oświaty, służb, pieczy zastępczej z powiatu giżyckiego. Jest bezpłatne,  ma na celu  edukację i przeciwdziałanie przemocy. Człowiek nie jest skazany na powtarzanie wpojonych schematów. Ma siłę wzrastania i przezwyciężania doświadczeń traumatycznych. W tym kontekście  doświadczenie  Tima Guénard’a jest szczególnie cenne. Odwołując się do swojego trudnego dzieciństwa w którym doświadczył przemocy i odrzucenia mówi: „nie zgadzam się by mówiono: jaki ojciec, taki syn”, by uzasadniać przemoc w rodzinie.
2. Promowanie kampanii 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć  i upowszechnianie informacji  o przemocy wobec kobiet i dziewcząt poprzez   stronę internetową PCPR w Giżycku oraz rozpowszechnianie materiałów  informacyjno – promocyjnych.

Temat kampanii zwraca uwagę na tragiczną sytuację milionów dziewczynek i chłopców, młodych kobiet i mężczyzn, których uniwersalne prawo człowieka do edukacji jest codziennie naruszane lub ograniczane przez przemoc, brak potrzebnych zasobów i dyskryminację.
Za nasz obowiązek uznajemy skupienie naszej uwagi na niestabilnej sytuacji edukacyjnej dziewczynek i chłopców, młodych kobiet i mężczyzn podczas tegorocznej Kampanii 16 Dni Akcji.