Skład osobowy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego III kadencji

Skład osobowy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego III kadencji (2021-2024):

  1. Przedstawiciele Rady Powiatu w Giżycku:
    1)     Monika Łępicka-Gij
    2)     Elżbieta Januszkiewicz

2. Przedstawiciele Zarządu Powiatu w Giżycku:
1)     Ryszard Należyty
2)     Zbigniew Piestrzyński

3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
1)     Mariusz Kuncer
2)     Mariusz Korzeb
3)     Jan Pik
4)     Jarosław Skrzekut
5)     Dariusz Gajownik
6)     Wioleta Miedzianowska-Konopka
7)     Ewa Watkowska
8)     Bogdan Zdanowicz

Trzyletnia kadencja rozpoczyna się 16 stycznia 2021 r.