Skład osobowy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego IV kadencji

15 stycznia 2024 r. Zarząd Powiatu w Giżycku utworzył Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego IV kadencji (2024-2027).

W skład Rady wchodzą:

Przedstawiciele Rady Powiatu w Giżycku:
1. Elżbieta Januszkiewicz
2. Monika Łępicka-Gij

Przedstawiciele Zarządu Powiatu w Giżycku:
1. Ryszard Należyty
2. Zbigniew Piestrzyński

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
1. Czesława Aptazy – przedstawicielka Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Giżycku
2. Mirosław Kowalski – przedstawiciel Sekcji Strzeleckiej „Sokół” Ryn
3. Bartłomiej Łuczków – przedstawiciel Fundacji st.ART
4. Małgorzata Zacharczyk – przedstawicielka Ryńskiego Stowarzyszenia Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” RYSIPON – DAR SERCA
5. Bożenna Mrozinkiewicz – przedstawicielka Stowarzyszenia Wolne Miasto Giżycko
6. Jarosław Skrzekut – przedstawiciel Giżyckiego Stowarzyszenia Gospodarczego

 

Uchwała Nr 681.2024 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 15 stycznia 2024 r. [pobierz]