Skrócenie terminu składania wniosków w ramach MODUŁU I w Programie „Aktywny Samorząd”

indeks
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej PFRON nastąpiło skrócenie  terminu składania wniosków w ramach MODUŁU I. Wnioski należy składać u Realizatora programu do dnia 30 sierpnia 2014.

Po dniu 30 sierpnia mogą być przyjęte jedynie te wnioski, wobec których Realizator programu podejmie decyzję o przywróceniu terminu na złożenie wniosku. Ubiegając się o przywrócenie terminu, Wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

Przypominamy że MODUŁ I obejmuje następujące obszary wsparcia:

1. Obszar A –

  • zakup/montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • uzyskania prawa jazdy kategorii B

2. Obszar B –

  • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

3. Obszar C –

  • zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • utrzymanie sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

4. Obszar D – pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu,