Spadek poziomu wody w systemie Wielkich Jezior Mazurskich

wody polskiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Giżycku informuje, że w ostatnich dniach został odnotowany spadek poziomu wody w systemie Wielkich Jezior Mazurskich.

Z powodu złych warunków hydrologicznych został przekroczony stan alarmowy w systemie Wielkich Jezior Mazurskich. W dniu 15.01.2018 r. odczyt na wodowskazie głównym Giżycko wynosi 163 cm, co odpowiada rzędnej 116,29 m npm Kr (stan alarmowy został przekroczony o 13 cm).

Spadek poziomu wody w systemie WJM jest efektem maksymalnego zrzutu wody na główne odpływy tj. na rzekę Węgorapę i Pisę oraz wystąpieniem ujemnych temperatur. Jeśli przez najbliższe dni utrzymają się ujemne temperatury – dopływ ze zlewni do systemu WJM zostanie ograniczony – a woda ze zlewni zostanie zretencjonowana w gruncie. Aktualne długoterminowe prognozy pogody zapowiadające ujemne temperatury i brak opadów zwiastują poprawę sytuacji, co w efekcie pozwoli na systematyczne obniżanie poziomu wód w systemie WJM.

W wyniku przekroczenia stanu alarmowego doszło do lokalnych podtopień w obrębie oddziaływania WJM.