Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku poszerza ofertę terapeutyczną

Od stycznia w przedszkolu w SOSW podczas zajęć logopedycznych, wykorzystywany jest sprzęt do zabiegów elektrostymulacji. Elektrostymulacja to nowoczesna metoda wspomagająca proces leczenia ortodontycznego i terapii logopedycznej. Zabieg polega na przepływie prądu o bardzo niskim natężeniu przez mięśnie. To metoda pobudzająca i pozwalająca wzmocnić uszkodzone lub osłabione mięśnie podniebienia miękkiego, języka, warg. Elektrostymulacja oddziałuje na cały aparat artykulacyjny, zmusza go do większego wysiłku, a tym samym zdecydowanie usprawnia realizację poszczególnych głosek

Wskazania do zabiegu elektrostymulacji:

 1. dyzartria (zaburzenia artykulacji)
 2. mowa nosowa (rynolalia)
 3. problemy z połykaniem pokarmów
 4. krztuszenie podczas jedzenia i picia
 5. stan po adenotomii (usunięciu migdałka gardłowego)
 6. stan po operacji rozszczepu warg i podniebienia
 7. wysiękowe zapalenie uszu (zaburzenia pracy trąbki słuchowej)
 8. niedosłuchy
 9. afazja motoryczna
 10. dyslalia obwodowa
 11. opóźniony rozwój mowy
 12. zaburzenia napięcia mięśniowego
 13. ślinienie
 14. porażeniem nerwu twarzowego
 15. nawykowym otwieraniem ust
 16. zaburzeniami stawów skroniowo-żuchwowych

Podczas zabiegów wykorzystywany jest Elektrostymulator ECO54

informacja: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku

zdjęcie - sprzęt terapeutyczny w specjalnym osrodku szkolno wychowawczym