Społeczny ogród kieszonkowy w Giżycku

10 lutego uczniowie klasy 2 i 4 Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu zaprezentowali plansze projektowe i szczegółowo przedstawili swoje pomysły na zagospodarowanie “Społecznego ogrodu kieszonkowego”. Taką nazwą został określony teren przy ulicy Mickiewicza, który jest obecnie zaniedbany. Zgodnie z porozumieniem z Urzędem Miasta, na terenie tym powstanie ogród użytkowy, czyli taki, z którego każdy może korzystać. Jego przygotowaniem zajmą się uczniowie ZSKŚiA, a później do pielęgnacji ogrodu włączą się giżyccy seniorzy. Tym samym projekt połączy pokolenia w pracy społecznej pod patronatem naszego miasta.
Uczniowie prezentowali swoje projekty przed Panią Dianą Czechowską – inspektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz reprezentacją seniorów, którzy zainicjowali potrzebę zagospodarowania terenu, a podczas spotkania przedstawili swoje pomysły. W kwietniu br. w Urzędzie Miejskim zostanie zaprezentowany ostateczny projekt oraz rozpocznie się jego realizacja.

 

Źródło informacji: Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku