„Spot dla Mazur” – konkurs filmowy FOWJM

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zaprasza do udziału w konkursie „Spot dla Mazur”.
Konkurs filmowy skierowany jest do mieszkańców powiatu giżyckiego, mrągowskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego oraz Gminy Świętajno (powiat szczycieński) zakładający nagranie max. 120 sekund filmu mającego promować zachowanie czystości jezior przez ich użytkowników i/lub odpowiedniego zachowania się na jeziorach.

Zadanie jest dofinansowane z środków Powiatu Giżyckiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Regulamin na stronie: http://jeziora.com.pl/2021/05/18/konkurs-spot-dla-mazur/