Spotkania informacyjne Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

FOWJM Spotkania dotyczą m.in. prawidłowej segregacji odpadów, możliwości Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., szkodliwości spalania odpadów w domowych systemach grzewczych oraz zmian w systemie selektywnej zbiórki, które obowiązywać będą mieszkańców w 2015 r.

Fundacja organizuje spotkania w ramach realizowanego zadania publicznego pn. „Edukacja ekologiczna dorosłych – organizacja spotkań informacyjnych z mieszkańcami”. Spotkania są otwarte dla wszystkich mieszkańców Giżycka. Będą przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej i potrwają ok. 60 min.

Najbliższe spotkanie w Giżycku odbędzie się 28 listopada br. w sali konferencyjnej Ekomariny o godz. 18:00. Ponadto w ramach realizowanego zadania mieszkańcy Giżycka (ok. 30 osobowa grupa) będą mieli możliwość w dniu 13 grudnia 2014 r. (sobota) zwiedzić Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Spytkowie. Transport będzie zorganizowany i bezpłatny.

Harmonogram wszystkich spotkań zostanie wkrótce udostępniony. Szczegółowych informacji udzieli Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich tel.: 87 428 04 90 ; www.jeziora.com.pl